گوهرسنگ کوارتز توت فرنگی (strawberry quartz)

سایر نام ها: کوارتز سرخ، کوارتز آتشین

کوارتز توت فرنگی یکی از اعضای کمیاب خانواده کوارتز  است که رنگ قرمز زیبایش را از ناخالصی های مختلف اکسید آهن که درونش هستند می گیرد. 

منابع این گوهر زیبا عمدتا روسیه و قزاقستان میباشند.

خواص گوهرسنگ کوارتز توت فرنگی

💎اثرگذار بر چاکراهای اول و دوم

💎تاثیرات احساسی: کمک به فرد در لذت بردن از خلاقیت و القای شادی

💎تاثیرات روحانی: تحریک انرژی درونی جسمانی، یاری دادن در گشودن ستون چاکراها و تاج

💎این سنگ با قدرت زیادی چاکراهای اول و دوم  را تحریک می کند، باعث فراهم آمدن مقادیر فراوانی از نیروی حیات و همچنین انرژی های جنسی و خلاقانه می شود.

💎این سنگ دارای ظرفیت برانگیختن انرژی های حیاتی نهفته بدن می باشد.

💎برای کار کردن با این سنگ پیشنهاد میشود: فرد در جایگاه مراقبه بنشیند به طوری که قطعه ای از این سنگ با انتهای ستون فقرات او در تماس باشد،
درون ستون مهره ها در حال بالا رفتن است، تا زمانی که انرژی به چاکرای تاج برسد.

💎این سنگ جریان خلاقیت را تحریک نموده و به فرد کمک می نماید تا حامل الهاماتی برای اظهار وجود باشد.

 


 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
ثبت سفارش
تعداد
عنوان