گوهرسنگ یاقوت سرخ در فوکسیت (Ruby in Fuchsite)

این گوهرسنگ زیبا ترکیبی طبیعی از گوهرهای یاقوت سرخ و فوکسیت سبز رنگ است.

فوکسیت سبز نوعی میکای کروم دار می باشد.

یاقوت سرخ در فوکسیت عمدتا از معادنی در کشورهای پاکستان، زیمباوه، روسیه، هندوستان و برزیل استخراج می شود.

خواص گوهر یاقوت سرخ در فوکسیت

💎تنظیم  و متعادل سازی چاکراهای اول و چهارم

💎ترکیب گوهرهای یاقوت سرخ و فوکسیت برطرف کننده بسیار قدرتمند انسدادهای چاکرای قلب می باشد.

💎این گوهر سنگ کمک می نماید آگاهی فیزیکی خود را فعال و تقویت نمایید و همچنین با باز کردن چاکرای قلبتان و دریافت اطلاعات از چاکرای چشم سوم  می تواند توانایی های پنهان روحی شما را بیدار نماید. 

💎انرژی یاقوت سرخ در فوکسیت ترکیب کننده رغبت، استقامت و احساسات شدیدی که در یاقوت سرخ شناخته شده است با جریانات تسکین دهنده، تغذیه کننده و بر پایه قلب فوکسیت می باشد.

💎این گوهر سنگ نیرو دهنده و استقامت دهنده حوزه احساسی می باشد.

💎این سنگ تحریک کننده چاکرای ریشه و قلب می باشد و جریانی القایی از نیروی حیات به درون کالبد فرد را فراهم می کند.

💎این سنگ انرژی های راکد را از قلب دور کرده و بدن را برای زدودن انسداد عروقی ترغیب می کند.

💎این گوهر سنگ انرژی حیاتی مازاد را به گردش خون وارد کرده، فراهم کننده حمایت ارتعاشی برای سلول ها، اعضا و دستگاه ها می باشد.

💎این گوهرسنگ فرد را به ارزیابی خود و حفظ معیارهای بالا در انتخاب شرکای احساسی ترغیب می کند.
 

 

 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
ثبت سفارش
تعداد
عنوان