گوهرسنگ اوپال آبی اویهی (Owyhee blue opal)

این گوهرسنگ یک کانی سیلیسی آبدار با سختی ۵.۵ تا ۶.۵ هست.

اوپال آبی اویهی در سال ۲۰۰۳ در اورگان آمریکا کشف شده است و نام آن برگرفته از نام رودخانه اویهی در همان منطقه است.

این سنگ به رنگ های آبی، آبی سیر و آبی مایل به خاکستری دیده می شود.

خواص گوهرسنگ اوپال آبی اویهی:

🔮پرتو آبی این گوهرسنگ زیبا چاکرای گلو را تحت تاثیر قرار میدهد و باعث تنظیم و تعادل آن میشود، همچنین این سنگ تاثیر خوبی بر روی چاکراهای چشم سوم و چاکرای خورشیدی دارد.

🔮استفاده از این سنگ باعث میشود نیروهای درک، بیان و اراده با هم مزدوج شوند و شخص را قادر می سازند تا مشاهده، سخن گفتن و عملش همراه با وضوح، اقتدار و اطمینان باشد.

🔮این سنگ پادزهری برای تردید، کم رویی، ترس، ضعف و پریشانی است.

🔮این گوهرسنگ متعلق به خاطرات ژرف بوده و نقابی که فرد را از گذشته جدا میسازد را از میان برمیدارد.

🔮بومیان آمریکا از این سنگ به عنوان سنگ طلسم استفاده میکنند.

🔮اوپال آبی اویهی، تجربه فرد از هیجانات مثبت را ارتقا میدهد.

🔮این گوهرسنگ به منزله یک محافظ در برابر حملات روانی و یا تجاوز انرژی های منفی عمل میکند.

🔮این سنگ در رویابینی روشن، یاری کننده است

🔮این سنگ در درمان مشکلات مربوط به گلو مانند لارنژیت، گلودرد و تیروئید بسیار سودمند است.

 

 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
ثبت سفارش
تعداد
عنوان