گوهرسنگ اُبسیدین سیاه ( Black Obsidian)

سنگ ابسیدین سیاه یک سنگ آتشفشانی غنی از سیلیسیوم با ساختار بی شکل و سختی 5-5.5 است.

نام این گوهر برگرفته از شخصیت برجسته روم باستان "ابسیوس" گرفته شده است.

سنگ اُبسیدین سیاه با قدرت زیادی انرژی های منفی را از وجود شخص و محیط وی حذف می کند.

خواص این گوهر سنگ:

🔮بهبودی از آسیب های احساسی، سیاحتی ژرف در دل تاریکی به سوی نور در درون فرد

🔮از بین بردن موانع و وابستگی هایی که می تواند منجر به ایجاد بیماری شوند.

🔮ایجاد خوش بینی و امید، حمایت از حوزه احساسی در لحظات تیره و تار زندگی

🔮یاری دادن فرد در جریانات آینده در سراسر دوران سخت و تاریک زندگی

🔮تنظیم و تعادل چاکرای ریشه (اول)

 

 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
ثبت سفارش
تعداد
عنوان