گوهرسنگ تورمالین کوارتز (Tourmaline quartz)

تورمالین کوارتز یک کوارتز شفاف تا نیمه شفاف است با بلورهای نازکی از تورمالین سیاه که در دل آن وجود دارد. این سنگ به شکل ابتدایی در برزیل یافت شده است، شکل ظاهری بخش کوارتز آن می تواند از ابری کامل تا به پاکی آب متغیر باشد.

خواص گوهرسنگ تورمالین کوارتز:

💎این سنگ مناسب تمامی چاکراهاست، به خصوص چاکراهای یک و هفت

💎تصفیه کننده قدرتمند میدان انرژی فرد و پاک سازی آن 

💎تورمالین کوارتز یکی از قوی ترین ابزارهای دور کردن انرژی های منفی ، مرمت سطح هاله مغناطیسی ، بازگرداندن  تعادل به چاکراها  و ترویج بهزیستی عمومی است.

💎 این سنگ تسهیل کننده تفکر روشن می باشد. 

💎زینت کردن یا همراه داشتن تورمالین کوارتز حبابی از انرژی را در پیرامون بدن ایجاد می کند که انرژی های تخریب کننده را به خارج منعکس می کند.

💎این سنگ برای محافظت روانی فوق العاده می باشد زیرا نیروهای منفی را هنگام ارتقای آگاهی در پشت سد انرژی نگه می دارد.

💎تورمالین کوارتز بیان کننده یین و یانگ در درون ما می باشد.

💎این سنگ کمک می نماید تا نقش های شرطی قدیمی را که مانع از رشد و پیشرفت ما می باشند، رها کنیم.

💎تورمالین کوارتز، اُرا را متعادل می سازد.

 

 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
ثبت سفارش
تعداد
عنوان